BHXH tỉnh: Giao ban công tác quý I năm 2019

Thực hiện chương trình công tác năm, sáng ngày 19/4, BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I năm 2019. Đồng chí Phạm Hữu Hiện, Giám đốc […]

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Ngày 13/3/2019, tại xã Hồng Quang huyện Ân Thi, BHXH xã hội huyện phối hợp với Bưu điện huyện và UBND xã tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách […]

BHXH tỉnh Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 18/01/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phạm Hữu Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì hội […]

Cụm Thi đua số I: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Vừa qua, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hưng Yên, Cụm thi đua số I tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng […]

Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị trung ương 8, khóa XII và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019

Ngày 22/12/2018 Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng và […]