BHXH tỉnh Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 18/01/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phạm Hữu Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì hội […]

Cụm Thi đua số I: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Vừa qua, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hưng Yên, Cụm thi đua số I tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng […]

Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị trung ương 8, khóa XII và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019

Ngày 22/12/2018 Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng và […]

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên -In và cấp thẻ bảo hiểm y tế tại nơi cư trú

Tư vấn trực tiếp, hướng dẫn người dân kê khai tham gia BHYT hộ gia đình; đồng thời in và cấp thẻ BHYT ngay tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn […]

Tổng kết 05 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa cơ quan Cảnh sát điều tra và Bảo hiểm xã hội (2013 – 2018), ký quy chế phối hợp giai đoạn 2018 - 2023

Ngày 12/11/2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp […]