CHUYÊN MỤC / Video hoạt động ngành

Tăng giá dịch vụ y tế đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế

Đăng ngày: 07/08/2017

Từ ngày 01/10/2017, các cơ sở y tế tỉnh ta sẽ chính thức áp dụng giá tăng viện phí mới cho hơn 1.900 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế và một số dịch vụ khám chữa không thuộc phạm vị thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế...